กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน182,248.41143,728.5621.1 %5.06,905.504,171.8839.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)4,062.356,107.00-50.3 %0.01,720.451,708.690.7 %0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,099.786,225.0031.6 %5.0807.452,591.67-221.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,155.803,304.50-4.7 %0.0987.342,180.10-120.8 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,913.984,416.0044.2 %5.01,535.70492.1068.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,711.00438.0083.8 %5.0681.63940.50-38.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,920.941,020.3065.1 %5.0497.16800.85-61.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี487.49906.00-85.8 %0.0201.94441.75-118.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,770.27992.0064.2 %5.01,339.40936.0030.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,245.74891.0072.5 %5.0622.621,049.75-68.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,514.02763.0069.7 %5.0328.43184.3043.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,088.56500.0083.8 %5.0538.47771.40-43.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,688.74668.0075.2 %5.01,060.531,300.50-22.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,564.63558.0078.2 %5.0710.79420.8540.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,764.00659.0076.2 %5.0680.541,052.67-54.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,584.55398.0084.6 %5.0553.60776.95-40.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,707.55804.0070.3 %5.0669.02412.3038.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,749.40986.1064.1 %5.0751.671,672.35-122.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,638.53681.0074.2 %5.0719.44602.0016.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,661.07451.0083.1 %5.0673.301,318.08-95.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,860.011,178.4058.8 %5.0861.982,654.42-207.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,328.11335.0089.9 %5.0315.031,882.90-497.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,625.17515.0080.4 %5.0568.09241.0057.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,591.77534.3079.4 %5.0493.87612.75-24.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,835.75769.0072.9 %5.0666.761,924.70-188.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,491.94865.0065.3 %5.0570.19699.05-22.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,908.86758.4073.9 %5.0542.37245.1054.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี492.66662.30-34.4 %0.0176.321,692.90-860.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,539.25806.0068.3 %5.0145.97441.75-202.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,048.451,887.5073.2 %5.0745.821,397.93-87.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,785.691,193.4057.2 %5.0396.85480.47-21.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,907.95772.0073.5 %5.0596.45899.65-50.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,412.44249.0089.7 %5.0619.431,066.70-72.2 %0.0
รวม 283,405 185,022 34.71 % 28,684 38,064 -32.70 %