กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 99,252.0847,770.0051.9 %5.05,098.28953.5081.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,027.691,836.8077.1 %5.0477.2664.9786.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,613.26142.0097.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,432.057,922.0145.1 %5.0565.93378.0033.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,570.407,004.0026.8 %5.0952.30132.6986.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,012.089,687.0039.5 %5.03,491.2665.9298.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,050.682,457.0083.7 %5.0512.2941.8991.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,444.448,235.0057.6 %5.0669.30191.6571.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,426.80828.0090.2 %5.0294.14121.6358.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,088.364,336.0057.0 %5.0582.37253.4856.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,130.8710,390.0020.9 %5.02,193.8354.2997.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,270.271,203.0085.5 %5.01,172.6131.7397.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,398.4021,223.27-58.4 %0.0462.1766.0485.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,535.325,790.0049.8 %5.0910.4726.3597.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,755.791,010.1092.7 %5.0977.44124.8787.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,089.61844.0089.6 %5.01,239.53101.9791.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,425.6916,474.0010.6 %5.01,328.65346.8573.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,444.182,331.0077.7 %5.0310.98140.5254.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,776.8490,162.00-138.7 %0.01,354.0853.2096.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,573.598,933.0070.8 %5.0965.37636.7034.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,858.003,000.0066.1 %5.0272.4342.0384.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,371.014,288.0054.2 %5.0561.4119.9596.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,715.433,390.8679.7 %5.0699.3352.2592.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,208.17637.0089.7 %5.01,230.1257.0095.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,395.486,864.0039.8 %5.01,987.7581.9395.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,105.663,381.0069.6 %5.0288.0428.5090.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,093.4526,554.00-75.9 %0.02,945.41182.1193.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,626.802,070.0078.5 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,321.822,584.0079.0 %5.0393.2497.2175.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,309.943,182.0956.5 %5.0131.1632.2775.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์27,357.2813,545.0050.5 %5.02,576.50231.0091.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,895.7918,162.00-66.7 %0.0443.42148.3066.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,585.184,963.6457.2 %5.01,243.31166.3486.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,958.604,925.5845.0 %5.0450.5934.7292.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,557.6432,999.00-112.1 %0.028,717.9385.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,505.67469.0094.5 %5.0284.0491.1567.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,868.923,255.8470.0 %5.02,620.2428.5098.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,975.6111,477.5011.5 %5.0724.16220.0069.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,618.521,979.0083.0 %5.0869.30214.7475.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,764.691,046.6786.5 %5.0196.8016.4091.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,586.2923,317.79-120.3 %0.0550.23151.0072.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,944.426,000.0024.5 %5.01,295.532.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,813.7911,155.20-63.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,440.191,614.0578.3 %5.0696.2530.3695.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,732.471,069.0084.1 %5.05,345.910.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,661.982,392.3964.1 %5.0601.79296.3350.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,527.2980,460.00-334.3 %0.0696.44216.0069.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,584.792,273.3859.3 %5.0167.6429.7782.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,210.735,826.4029.0 %5.01,151.782.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,669.671,711.0077.7 %5.0764.53141.8081.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,608.063,575.9953.0 %5.01,165.6129.6697.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,571.33585.8991.1 %5.0305.04127.1958.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,589.231,199.5084.2 %5.09,524.691.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,126.181,668.0046.6 %5.056,577.1683.0499.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,054.132,000.0071.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 6,590.543,054.0053.7 %5.018,648.81176.8699.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา6,549.282,816.0057.0 %5.01,692.9157.0096.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง3,239.603,453.00-6.6 %0.017,096.716.84100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,917.032,369.0051.8 %5.019,174.0988.5999.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,822.411,920.0032.0 %5.08,347.7118.2499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,782.271,113.3783.6 %5.0347.735.4898.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,678.742,730.3425.8 %5.034,556.3917.12100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,548.866,799.0020.5 %5.01,252.4465.7394.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,872.537,360.00-51.1 %0.023,432.418.11100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,196.108,934.62-112.9 %0.0600.2551.3791.4 %5.0
รวม 775,730 582,750 24.88 % 275,160 7,236 97.37 %