กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 384,319.88916,120.00-138.4 %0.012,289.624,206.4065.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89517.4292.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 220,248.8822,056.00-8.9 %0.05,185.51622.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 324,826.1336,675.00-47.7 %0.05,247.811,035.5580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 110,785.9510,187.005.6 %2.52,652.80324.1887.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,759.6235,460.00-70.8 %0.05,720.57276.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,461.4137,514.00-83.3 %0.02,902.22266.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,435.1624,390.00-58.0 %0.03,176.45300.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1317,514.8443,116.00-146.2 %0.03,171.32249.5092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1414,352.3429,000.00-102.1 %0.03,665.49541.7585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,773.0017,865.00-0.5 %0.04,198.68450.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,868.0010,276.0020.1 %5.02,691.71412.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1714,220.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,832.00414.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1832,406.0826,000.0019.8 %5.03,292.47236.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1922,861.9346,147.20-101.9 %0.03,972.37373.1590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 224,441.9139,275.00-60.7 %0.03,810.69262.3693.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2011,164.8313,426.00-20.3 %0.02,642.20374.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2123,052.2446,000.00-99.5 %0.05,514.501,102.0080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2217,647.4020,822.00-18.0 %0.05,163.09336.6893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23107,317.1216,373.0084.7 %5.03,387.19617.5981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2427,003.2528,366.00-5.0 %0.04,766.42501.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2523,476.1722,651.003.5 %1.54,355.44636.5985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,491.8812,771.0027.0 %5.04,699.21704.3485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,397.0924,054.005.3 %2.53,816.21675.1682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2834,742.1734,000.002.1 %1.04,366.64501.3088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2936,568.1420,316.0044.4 %5.02,482.08381.7684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 334,608.7024,000.0030.7 %5.011,250.22342.4597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,755.7016,642.0023.5 %5.03,519.62470.2586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 418,485.4236,790.00-99.0 %0.04,158.09266.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 518,321.2030,753.00-67.9 %0.03,566.85218.5093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 622,552.6040,779.00-80.8 %0.03,461.08302.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,746.4820,679.009.1 %4.54,282.92492.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 826,678.8825,504.004.4 %2.04,206.89644.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,820.0817,000.0018.3 %5.03,834.61452.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,716.595,057.00-7.2 %0.0406.7733.2591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,583.507,184.0016.3 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน10,662.183,385.0068.3 %5.0397.6867.4783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,205.542,817.0054.6 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,194.204,108.0042.9 %5.0455.09114.0075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6065.3583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,940.293,666.0053.8 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,893.853,461.0049.8 %5.0312.1138.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 26,031.302,627.0056.4 %5.0362.7356.0584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,673.723,098.0045.4 %5.0463.1195.3879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,742.854,045.0029.6 %5.0332.2962.7081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,426.516,535.00-1.7 %0.0568.75109.2580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,280.475,653.0031.7 %5.0545.1238.0093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,056.815,290.0025.0 %5.0416.1732.0492.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,648.061,840.0075.9 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,786.962,300.0066.1 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,179.048,806.00-7.7 %0.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด7,092.384,368.0038.4 %5.0413.04114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,754.045,045.0012.3 %5.0386.9231.5191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,519.166,612.00-1.4 %0.0461.3834.2092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,591.552,300.0073.2 %5.0482.1185.0382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,494.493,043.4067.9 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,418.291,120.0079.3 %5.0514.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,792.554,294.0025.9 %5.0587.4944.8792.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ9,254.711,488.0083.9 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,574.502,682.0059.2 %5.0511.4575.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1195.4670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.8982.4276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง5,684.945,696.00-0.2 %0.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5778.0573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,703.593,072.0054.2 %5.0368.5034.9090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,956.211,339.0073.0 %5.0363.9476.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี6,074.855,397.0011.2 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0434.9568.4084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,308.194,368.0040.2 %5.0312.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,966.111,040.0079.1 %5.0292.8555.1081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะ7,847.560.00100.0 %5.0427.0895.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,495.577,670.00-39.6 %0.01,849.68142.5092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,550.282,307.0064.8 %5.0418.35195.5353.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,053.007,512.006.7 %3.0499.69152.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,469.414,684.0037.3 %5.0374.1696.6574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,751.164,383.0023.8 %5.0401.4638.0090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,683.493,276.0042.4 %5.0347.1031.8390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,881.003,814.0051.6 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,725.252,640.0069.7 %5.0478.94142.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,345.292,694.0057.5 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,886.613,946.0033.0 %5.0449.5976.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,590.943,740.0043.3 %5.0411.96114.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,738.347,400.0015.3 %5.0256.6776.0070.4 %5.0
รวม 1,446,262 1,920,810 -32.81 % 173,206 23,094 86.67 %