กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 449,438.59691,132.50-53.8 %0.013,971.764,206.4069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89517.4292.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,827.4516,186.0018.4 %5.05,167.90622.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 324,826.1311,382.9054.1 %5.05,247.811,035.5580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,355.025,168.6061.3 %5.02,957.05324.1889.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,835.9217,600.0015.5 %5.04,959.93276.0094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,461.4118,160.4011.2 %5.02,902.22266.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1217,414.2816,590.604.7 %2.02,986.29300.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1338,046.0535,316.607.2 %3.53,380.50249.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1423,249.0521,200.608.8 %4.03,981.23541.7586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 15,965.2110,065.0637.0 %5.03,894.43450.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,868.0010,276.0020.1 %5.02,691.71412.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1714,220.7513,013.008.5 %4.02,832.00414.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1832,858.7522,653.5031.1 %5.03,292.47236.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1930,218.4135,967.60-19.0 %0.03,972.37373.1590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 236,550.7426,086.1028.6 %5.03,810.69262.3693.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,524.809,277.8047.1 %5.02,642.20374.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2128,141.9023,383.9016.9 %5.06,103.991,102.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,163.09336.6893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23107,317.1216,373.0084.7 %5.03,387.19617.5981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2426,998.7213,997.8148.2 %5.04,766.42501.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2529,072.3619,488.1033.0 %5.04,602.65636.5986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,491.888,380.0052.1 %5.04,699.21704.3485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2727,825.6524,054.0013.6 %5.03,816.21674.5082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2834,742.1728,900.0016.8 %5.04,366.64501.3088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2916,763.9813,236.0021.0 %5.02,482.08381.7684.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 334,608.7018,789.6045.7 %5.011,250.22342.4597.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,755.7012,821.2041.1 %5.03,519.62470.2586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 429,470.0629,901.70-1.5 %0.04,158.09266.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 532,270.9324,348.0024.6 %5.03,852.09218.5094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 630,655.3332,379.00-5.6 %0.03,461.08302.0091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,746.4815,144.0033.4 %5.04,282.92492.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,403.1519,480.3028.9 %5.04,206.89644.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,820.0811,981.8642.5 %5.03,834.61452.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 17,096.074,825.8832.0 %5.0444.8133.2592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 210,047.107,083.2029.5 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน9,740.773,284.2066.3 %5.0397.6867.4783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,205.542,716.2056.2 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,194.204,007.2044.3 %5.0455.09114.0075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6065.3583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,940.293,666.0053.8 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,931.562,831.0059.2 %5.0331.1338.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 26,031.302,493.8058.7 %5.0362.7356.0584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,673.722,983.0047.4 %5.0463.1195.3879.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,563.543,944.0047.9 %5.0408.3562.7084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ9,656.856,347.8034.3 %5.0568.75109.2580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,280.475,552.2032.9 %5.0545.1238.0093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,056.814,945.0029.9 %5.0416.1732.0492.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,648.061,842.2075.9 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,786.962,300.0066.1 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,795.258,633.201.8 %0.5433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,284.402,932.0064.6 %5.0447.1538.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด7,092.384,195.2040.8 %5.0413.04114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 17,247.844,961.0031.6 %5.0386.9231.5191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 212,041.696,496.8046.0 %5.0461.3834.2092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,591.552,199.2074.4 %5.0482.1185.0382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,494.493,043.4067.9 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,418.29993.2881.7 %5.0514.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,792.554,122.0028.8 %5.0587.4944.8792.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ9,254.711,243.2086.6 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,574.502,682.0059.2 %5.0511.4575.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1195.4670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.8982.4276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,455.785,595.0025.0 %5.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5778.0573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,703.592,971.2055.7 %5.0368.5034.9090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,956.211,339.0073.0 %5.0363.9476.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,350.865,397.0035.4 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0434.9568.4084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,308.194,287.0041.3 %5.0312.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,966.11939.2081.1 %5.0292.8555.1081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0895.0077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,826.876,069.2022.5 %5.0406.57142.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,550.282,134.0067.4 %5.0418.35195.5353.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,496.627,512.0011.6 %5.0499.69152.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,469.414,684.0037.3 %5.0374.1696.6574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,611.234,383.0033.7 %5.0401.4638.0090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,683.493,276.0042.4 %5.0347.1031.8390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,881.003,740.0852.5 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,725.252,640.0069.7 %5.0478.94142.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,345.293,080.0051.5 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,886.613,946.0033.0 %5.0449.5976.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,590.943,740.0043.3 %5.0411.96114.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,738.347,299.2016.5 %5.0256.6776.0070.4 %5.0
รวม 1,624,732 1,446,091 11.00 % 174,723 23,131 86.76 %