กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ185,149.75157,200.0015.1 %5.08,331.262,260.5472.9 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,454.982,941.0071.9 %5.0623.37421.8432.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,056.362,214.0027.6 %5.0778.59515.6933.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,878.573,248.00-12.8 %0.08,121.33778.0590.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,966.081,132.0061.8 %5.0474.52158.8666.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,029.842,249.4077.6 %5.0783.26129.5883.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,032.37901.9977.6 %5.01,169.40317.5672.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,573.533,640.00-1.9 %0.0916.72229.6275.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,294.401,654.0049.8 %5.0729.40254.0265.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,197.984,017.00-25.6 %0.0379.14285.9524.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,476.83782.0068.4 %5.0378.32495.59-31.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,664.241,491.2444.0 %5.0359.31351.452.2 %1.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,955.953,543.0049.1 %5.0692.12219.9668.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,262.672,724.0016.5 %5.0635.50653.75-2.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,752.712,671.003.0 %1.5563.92387.5831.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,896.633,559.58-22.9 %0.0744.74251.7566.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,200.981,837.0056.3 %5.0887.04270.2569.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,186.473,050.9427.1 %5.0749.79441.4641.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,265.442,113.0035.3 %5.0700.59534.8523.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก991.693,101.67-212.8 %0.01,104.61196.1782.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,303.752,091.3036.7 %5.0915.53687.0025.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,691.20839.1868.8 %5.0410.66291.5429.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,763.981,550.0043.9 %5.0551.56351.2436.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,459.852,422.001.5 %0.5414.83227.0445.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,579.95900.0065.1 %5.0811.071,066.72-31.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์4,371.642,558.0041.5 %5.0818.04390.0052.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,222.763,716.00-15.3 %0.0723.23474.4034.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,372.223,561.00-5.6 %0.0675.37297.3556.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,816.541,830.0035.0 %5.0441.41190.0057.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,530.414,153.00-17.6 %0.0714.85457.5036.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,988.743,764.0052.9 %5.0789.58480.3539.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,569.893,017.0015.5 %5.0648.88510.7521.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,929.16932.0076.3 %5.0586.57195.9566.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,906.543,984.00-2.0 %0.0820.33870.31-6.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,849.604,587.005.4 %2.5635.03608.004.3 %2.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,123.582,264.0027.5 %5.0443.67390.7311.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,220.372,407.0825.3 %5.02,399.46540.4877.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,133.922,467.0021.3 %5.0708.93311.6956.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร982.46630.0035.9 %5.0769.16334.6556.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์937.723,683.40-292.8 %0.0505.56383.9624.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์4,345.124,958.18-14.1 %0.0799.191,004.00-25.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,818.622,387.0015.3 %5.0502.0776.0084.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,220.941,369.0057.5 %5.0936.98380.0059.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,860.295,122.18-79.1 %0.0517.22114.5077.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,487.713,637.80-4.3 %0.0989.81380.7361.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,028.361,924.0036.5 %5.0775.68371.2752.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,552.394,509.6718.8 %5.02,125.711,144.3646.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,424.49668.3491.0 %5.02,689.69584.5178.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,577.561,376.0061.5 %5.0939.27389.5158.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,668.023,451.835.9 %2.51,082.15254.1176.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,071.15760.0075.3 %5.0901.8155.8093.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,303.993,255.00-149.6 %0.0765.25494.2135.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,172.222,247.9929.1 %5.0568.09274.2551.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,162.633,109.911.7 %0.5800.4072.8290.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่72,703.631,819.0097.5 %5.030,754.25519.2198.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,104.071,248.0069.6 %5.01,825.511,726.285.4 %2.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,467.852,527.4327.1 %5.0469.80317.1332.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,244.941,901.0041.4 %5.01,098.15335.3569.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,809.083,039.00-8.2 %0.0544.31430.1221.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,660.80679.0081.5 %5.0453.42467.11-3.0 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,356.747,118.0046.7 %5.01,917.33157.0691.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี30,009.9228,088.896.4 %3.01,531.781,116.8427.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,241.899,525.1233.1 %5.01,652.57508.5069.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,639.7715,507.000.8 %0.5883.75316.7464.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,196.1213,789.5419.8 %5.03,355.77664.4080.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,628.4116,063.79-38.1 %0.01,918.97767.6660.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,114.405,900.9527.3 %5.02,589.31725.3172.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,895.5211,272.0029.1 %5.03,030.60579.2780.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,278.0311,044.0036.1 %5.02,674.57577.7078.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,795.444,340.0044.3 %5.03,517.07357.6189.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,319.7613,104.4238.5 %5.01,432.17602.4857.9 %5.0
รวม 642,202 441,171 31.30 % 117,949 33,979 71.19 %