กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน136,846.7775,679.0044.7 %5.05,923.721,714.8271.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,957.246,963.00-135.5 %0.0926.35363.9360.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,546.341,764.00-14.1 %0.01,527.82279.8681.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี928.692,117.00-128.0 %0.03,001.69334.8888.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,387.053,276.00-136.2 %0.01,819.29316.8982.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,220.452,781.00-127.9 %0.02,010.94613.7769.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,134.223,733.50-229.2 %0.02,258.86495.4778.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,100.461,743.00-58.4 %0.01,728.19628.6963.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,186.913,166.00-166.7 %0.01,593.79762.8752.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี2,046.214,160.50-103.3 %0.01,857.82750.8359.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,647.212,126.10-29.1 %0.01,105.35490.4155.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,164.042,668.00-129.2 %0.02,439.58385.5184.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,487.111,116.3024.9 %5.01,693.77378.3677.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,713.632,007.00-17.1 %0.02,539.11942.9062.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,027.141,828.709.8 %4.53,159.32725.6277.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,341.611,167.0013.0 %5.01,536.19410.4073.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด813.741,573.80-93.4 %0.01,163.26149.7587.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,319.101,846.50-40.0 %0.02,766.17610.4777.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,143.061,397.00-22.2 %0.01,048.81361.7565.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม856.151,450.00-69.4 %0.01,039.60322.0369.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม863.222,811.51-225.7 %0.01,615.02311.2180.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,747.172,750.00-57.4 %0.03,108.27662.1578.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,186.50516.0056.5 %5.02,162.06572.5673.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,267.493,328.00-162.6 %0.02,151.00566.8073.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,541.482,466.00-60.0 %0.0666.11304.8154.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,382.393,565.50-157.9 %0.01,470.77629.0557.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,131.122,145.06-89.6 %0.02,328.33566.2175.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,176.602,093.00-77.9 %0.01,435.70657.8454.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,180.671,292.10-9.4 %0.02,205.30317.3085.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,838.123,220.00-75.2 %0.01,179.44547.5553.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์836.371,004.00-20.0 %0.01,730.94984.6143.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,101.061,760.80-59.9 %0.01,510.83746.9950.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี990.722,653.00-167.8 %0.0973.55776.8520.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,175.631,680.00-42.9 %0.01,292.66357.0772.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา864.221,972.80-128.3 %0.01,762.71368.0079.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,085.632,406.00-121.6 %0.01,980.47297.2785.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,633.453,110.00-90.4 %0.01,296.60539.9358.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,023.082,796.00-173.3 %0.01,477.05258.4482.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก924.412,329.50-152.0 %0.02,248.73706.7868.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,085.262,887.50-166.1 %0.01,716.67495.3171.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์837.392,094.60-150.1 %0.02,421.73400.2783.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่958.621,934.20-101.8 %0.01,763.25142.1991.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,301.743,232.00-148.3 %0.0546.53249.5554.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม859.611,697.50-97.5 %0.01,583.55224.3585.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร900.202,963.36-229.2 %0.01,438.32470.1667.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน766.65661.0013.8 %5.02,425.59605.9375.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,146.721,471.00-28.3 %0.01,418.15497.3164.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,375.291,056.6023.2 %5.01,477.63433.2070.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,322.351,974.00-49.3 %0.02,089.73201.7890.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,184.066.5999.4 %5.01,265.17270.4278.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,022.792,600.80-154.3 %0.01,302.84588.0054.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,240.584,420.00-256.3 %0.01,706.12434.3774.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,454.103,049.60-109.7 %0.01,720.18505.9770.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,492.742,594.00-73.8 %0.02,433.11758.7068.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,361.513,120.99-129.2 %0.01,492.29440.8070.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย745.192,133.00-186.2 %0.02,307.64384.5683.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ983.082,286.00-132.5 %0.02,037.94490.2075.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,207.421,608.50-33.2 %0.02,123.72581.9072.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,386.651,260.429.1 %4.51,897.23379.4980.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,294.111,582.80-22.3 %0.01,099.99161.5085.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,488.823,956.00-165.7 %0.0831.21259.2068.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม1,100.612,522.10-129.2 %0.0472.53279.8640.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร8,506.283,200.0062.4 %5.0770.63400.2048.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว990.231,634.70-65.1 %0.01,840.63791.4857.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,539.702,369.00-53.9 %0.01,317.61541.0058.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี995.982,027.40-103.6 %0.0648.89174.6473.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,002.432,399.00-139.3 %0.01,766.76362.7179.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,400.69711.0049.2 %5.01,608.80546.9066.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,359.483,780.20-178.1 %0.02,466.73462.4881.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,244.291,156.007.1 %3.51,949.16304.3884.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,185.212,562.24-116.2 %0.01,209.76464.5761.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู641.501,240.00-93.3 %0.01,352.07271.9879.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง977.401,932.00-97.7 %0.0817.53410.1949.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,074.501,784.40-66.1 %0.01,235.72446.9263.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี938.503,572.25-280.6 %0.02,340.52710.4969.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์704.453,024.99-329.4 %0.01,980.451,261.8436.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,060.232,255.10-112.7 %0.01,868.47534.5571.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,518.981,983.00-30.5 %0.02,719.61777.5771.4 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,794.205,116.63-34.9 %0.02,088.39525.5074.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,820.238,167.14-189.6 %0.02,759.311,115.2159.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,926.4016,760.00-53.4 %0.01,519.101,128.7425.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,325.806,200.00-166.6 %0.01,868.41627.8066.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,175.538,523.00-291.8 %0.02,455.49825.4166.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,925.333,918.990.2 %0.52,492.18105.9195.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,080.473,963.00-90.5 %0.01,241.27313.4274.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,649.129,478.00-67.8 %0.0743.12467.3037.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,074.489,391.20-205.5 %0.01,210.43436.7663.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,332.757,900.59-24.8 %0.01,095.12733.4933.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,848.925,619.58-15.9 %0.01,551.19109.9192.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,149.497,411.47-20.5 %0.03,245.37634.7180.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,712.4416,569.99-146.9 %0.01,970.181,341.9031.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,039.449,392.0014.9 %5.0858.71777.629.4 %4.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,328.815,653.00-30.6 %0.03,153.50707.5177.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,581.1511,148.28-47.1 %0.02,312.76735.0068.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,884.969,546.69-95.4 %0.01,300.511,192.158.3 %4.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,464.205,003.00-44.4 %0.01,535.18725.5552.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,612.5511,502.16-33.6 %0.02,479.08569.0077.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,562.539,034.00-62.4 %0.0968.000.9599.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,634.4912,445.38-63.0 %0.03,337.37827.4375.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,544.4111,741.47-1.7 %0.02,154.331,081.9449.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,801.2826,534.00-107.3 %0.01,136.21324.0771.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,891.278,977.00-13.8 %0.01,687.79819.0051.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,526.0712,505.76-8.5 %0.02,609.471,099.0657.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,206.3031,306.80-105.9 %0.01,532.01397.4574.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,205.0518,003.00-4.6 %0.01,109.72408.6063.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท16,389.3140,443.00-146.8 %0.01,090.51630.7442.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,602.2018,883.06-78.1 %0.01,350.521,197.7911.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,813.1739,099.00-2,056.4 %0.0640.55612.644.4 %2.0
รวม 457,374 643,444 -40.68 % 190,695 59,400 68.85 %