กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน161,271.75137,974.5214.4 %5.06,889.863,694.7046.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)4,135.216,120.00-48.0 %0.01,720.451,731.85-0.7 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,014.975,527.0031.0 %5.0814.942,519.70-209.2 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,721.763,260.60-19.8 %0.0987.341,647.30-66.8 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,248.244,756.0034.4 %5.01,535.70527.7865.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,238.31392.0082.5 %5.0681.63532.0022.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,632.39801.0069.6 %5.0497.16333.4532.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี477.31823.00-72.4 %0.0200.25407.55-103.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,496.05832.0066.7 %5.01,339.40655.0051.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,706.75900.0066.7 %5.0622.62580.456.8 %3.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,370.74673.0071.6 %5.0328.43152.0053.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,022.78520.0082.8 %5.0508.75774.25-52.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,193.29511.0076.7 %5.0946.51998.66-5.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,053.88544.0073.5 %5.0710.79508.9028.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,387.76524.0078.1 %5.0718.58976.64-35.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,509.70334.0086.7 %5.0591.63722.95-22.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,400.66819.0065.9 %5.0669.02477.8528.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,191.14997.5054.5 %5.0751.671,322.16-75.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,316.06483.0079.1 %5.0738.45743.85-0.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,165.80395.0081.8 %5.0673.30889.74-32.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,466.431,132.0054.1 %5.0861.981,798.71-108.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,359.04385.0088.5 %5.0315.031,366.10-333.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,153.26598.0072.2 %5.0587.11146.0075.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,223.72559.2074.9 %5.0531.91703.95-32.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,450.79828.0066.2 %5.0685.78916.75-33.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,348.78762.0067.6 %5.0570.19550.053.5 %1.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,929.67268.5090.8 %5.0542.37454.1016.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี484.26682.00-40.8 %0.0176.321,401.80-695.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,084.63678.0067.5 %5.0164.99516.80-213.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,793.761,614.0076.2 %5.0745.821,190.17-59.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,536.691,095.0056.8 %5.0434.88503.20-15.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,794.99703.0074.8 %5.0615.47671.65-9.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย1,988.51256.0087.1 %5.0638.451,160.75-81.8 %0.0
รวม 252,169 176,747 29.91 % 28,797 31,577 -9.65 %