กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน161,271.75137,974.5214.4 %5.06,889.863,694.7046.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ6,120.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,731.85ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,014.975,527.0031.0 %5.0814.942,519.70-209.2 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,721.763,260.60-19.8 %0.0987.341,647.30-66.8 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,248.244,756.0034.4 %5.01,535.70527.7865.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรีไม่ครบ801.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ333.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบ823.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ407.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,706.75900.0066.7 %5.0622.62580.456.8 %3.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-7 กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,193.29511.0076.7 %5.0946.51998.66-5.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,053.88544.0073.5 %5.0710.79508.9028.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,387.76524.0078.1 %5.0718.58976.64-35.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,191.14997.5054.5 %5.0751.671,322.16-75.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,316.06483.0079.1 %5.0738.45743.85-0.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบ395.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ889.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,466.431,132.0054.1 %5.0861.982,654.42-207.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,359.04385.0088.5 %5.0315.031,366.10-333.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ดไม่ครบ382.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,223.72559.2074.9 %5.0531.91703.95-32.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,450.79828.0066.2 %5.0685.78916.75-33.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,348.78762.0067.6 %5.0570.19550.053.5 %1.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบ787.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ553.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี484.26682.00-40.8 %0.0176.321,401.80-695.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,084.63678.0067.5 %5.0164.99516.80-213.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,417.801,614.0033.2 %5.0745.821,190.17-59.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,536.691,095.0056.8 %5.0434.88503.20-15.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา601.31703.00-16.9 %0.0615.47707.00-14.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย1,988.51256.0087.1 %5.0638.451,160.75-81.8 %0.0
รวม 216,068 164,172 0.00 % 20,457 25,191 0.00 %