กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 98,228.8642,576.0056.7 %5.05,098.281,190.5076.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน7,240.981,869.6174.2 %5.0473.72118.1575.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,424.96172.0096.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,722.7539,036.97-165.1 %0.0605.17324.0046.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,281.256,711.9927.7 %5.0965.38153.1184.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,708.047,993.0049.1 %5.03,491.2626.6099.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม16,812.702,735.6083.7 %5.0590.7824.8395.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,253.507,166.8862.8 %5.0669.30342.1348.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,277.81827.0088.6 %5.0294.1474.2774.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,613.495,040.0047.6 %5.0582.37160.4672.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,399.969,589.0028.4 %5.02,233.08159.0892.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,821.821,102.0085.9 %5.01,172.61106.6790.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,539.5918,525.15-36.8 %0.0462.1717.7496.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,135.126,516.0041.5 %5.0866.310.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,466.82962.6092.9 %5.0977.44136.5386.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,609.63897.0088.2 %5.01,239.53400.8267.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง17,508.7111,670.1733.3 %5.01,328.65323.9575.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,878.462,192.0077.8 %5.0308.20145.9252.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,824.9690,561.00-139.4 %0.01,354.0885.5093.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,447.718,573.1771.8 %5.0965.37477.4250.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,657.263,628.0058.1 %5.0272.4335.3087.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.6218.3997.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,114.363,976.0056.4 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,272.933,494.7077.1 %5.0647.01114.0082.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,893.43578.0090.2 %5.01,230.1280.3393.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,570.245,568.0047.3 %5.01,987.75125.2693.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,627.353,170.0070.2 %5.0288.0457.0080.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,779.0718,762.00-26.9 %0.02,945.41126.3495.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,711.012,291.0076.4 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,906.602,418.3979.7 %5.0393.24209.5446.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,082.783,803.5846.3 %5.0131.1652.8159.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์20,564.9514,381.0030.1 %5.02,576.50202.5092.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,647.3013,161.00-23.6 %0.0443.42140.0468.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,139.956,808.8438.9 %5.01,243.31207.3283.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,649.334,038.6953.3 %5.0450.5937.3491.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,070.2438,661.00-156.5 %0.028,717.9357.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,019.05542.0093.2 %5.0284.0467.1376.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,572.792,861.1072.9 %5.02,620.24208.0592.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,162.2712,089.1014.6 %5.0766.40180.0076.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,857.912,032.8081.3 %5.0869.30145.3583.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,572.901,301.5282.8 %5.0196.80127.1335.4 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,364.2032,424.20-212.8 %0.0550.2357.0089.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,074.0810,140.00-43.3 %0.01,295.532.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,983.519,300.00-33.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,710.661,500.6277.6 %5.0696.251.0099.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี6,566.81634.0090.3 %5.05,345.910.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,719.482,266.1960.4 %5.0601.790.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช17,623.5874,820.00-324.5 %0.0696.44108.0084.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,620.192,230.1351.7 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,492.595,438.2027.4 %5.01,151.782.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,835.321,770.0174.1 %5.0764.53110.1285.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,544.313,184.0057.8 %5.01,165.6188.9992.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,447.55406.8292.5 %5.0305.0465.2078.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,840.941,030.0084.9 %5.09,524.691.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,860.991,890.0033.9 %5.056,577.16105.2199.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,223.141,000.0083.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,061.712,980.8041.1 %5.018,648.8165.5999.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา6,103.932,792.0054.3 %5.02,521.9857.0097.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,483.422,673.00-7.6 %0.017,096.7141.5199.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,125.902,209.0046.5 %5.019,174.0994.3699.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,749.622,240.0018.5 %5.08,347.7137.7699.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,787.351,003.6885.2 %5.0347.7389.4174.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,994.962,596.5113.3 %5.034,556.3917.16100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,852.795,912.0024.7 %5.01,252.4439.0196.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,063.437,360.00-81.1 %0.023,432.41147.2199.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,559.587,777.47-70.6 %0.07,128.701.00100.0 %5.0
รวม 742,759 593,863 20.05 % 282,628 7,606 97.31 %