กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 135,254.7886,158.8436.3 %5.05,911.221,324.3077.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่124,440.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,380.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน30,076.5419,925.0033.8 %5.02,675.06998.0562.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น117,941.2949,683.0057.9 %5.03,490.46655.5081.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี118,290.3521,070.0082.2 %5.01,672.24699.2058.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,644.5448,561.0147.6 %5.02,549.85635.7475.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี48,885.1323,150.4052.6 %5.02,176.921,145.7047.4 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี749,264.69877,000.00-17.0 %0.04,898.182,749.2643.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่77,352.0947,780.0038.2 %5.04,158.871,154.5072.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี141,782.14126,960.0010.5 %5.02,021.44973.6851.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี124,990.90204,223.00-63.4 %0.01,516.381,492.391.6 %0.5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง118,499.85126,097.99-6.4 %0.02,762.24703.7074.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี159,766.2550,182.8468.6 %5.02,706.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี134,464.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,733.681,107.2259.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี159,484.66179,644.00-12.6 %0.03,878.51750.4480.7 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,209,741.101,629,543.00-34.7 %0.09,451.041,174.5087.6 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง38,736.2917,418.0055.0 %5.01,548.16126.7591.8 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน889,443.75712,000.0019.9 %5.05,486.741,698.0669.1 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์178,068.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,741.381,385.0020.5 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี24,702.2824,315.001.6 %0.51,388.920.00100.0 %5.0
สถาบันประสาทวิทยาไม่ครบ502,149.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ586.65ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพยาธิวิทยา56,460.9953,000.006.1 %3.0416.25158.9061.8 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ400,700.28355,460.0011.3 %5.03,716.53722.6880.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง112,580.16150,732.13-33.9 %0.0515.13655.35-27.2 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,565,731.80822,000.0068.0 %5.04,438.56650.1685.4 %5.0
รวม 7,372,330 5,624,904 23.70 % 67,759 20,961 69.07 %