กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 436,431.88545,539.06-25.0 %0.013,974.892,988.6078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89440.2993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,023.3912,629.0033.6 %5.05,167.90553.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 324,253.676,140.8374.7 %5.05,247.81850.8283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,462.023,440.3272.4 %5.02,957.05207.8093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1019,501.1213,971.0028.4 %5.04,959.93356.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1119,883.7811,511.2842.1 %5.02,902.22264.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,280.5111,981.6226.4 %5.02,986.29224.0092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1329,089.0219,952.6231.4 %5.03,190.34247.2592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1419,619.5514,940.6223.8 %5.03,943.20317.0592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 14,748.726,185.6258.1 %5.03,894.43262.1093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,676.728,824.0024.4 %5.02,691.71414.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,998.9410,519.0019.1 %5.02,832.00290.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1832,584.2919,541.9540.0 %5.03,292.47276.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1930,130.8828,976.603.8 %1.53,972.37414.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 236,845.9322,251.8739.6 %5.03,810.69169.1095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2016,131.1711,366.6629.5 %5.02,642.20338.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2127,854.0817,710.0336.4 %5.06,046.95798.0086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,163.09268.4494.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2326,207.3712,945.0050.6 %5.03,387.19213.7593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2424,910.468,872.8164.4 %5.04,766.42423.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2527,285.2816,039.6741.2 %5.04,602.65423.6690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,518.377,355.0055.5 %5.04,699.21488.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2727,934.2120,120.0028.0 %5.03,759.16608.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2833,308.8026,800.0019.5 %5.04,366.64470.0089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2917,039.1513,045.0023.4 %5.02,482.08275.1188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 331,078.8912,615.9259.4 %5.09,709.93241.1097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,187.4212,814.2436.5 %5.03,519.62389.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 427,558.1425,682.096.8 %3.04,158.09266.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 531,893.4421,617.0032.2 %5.03,852.0976.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 630,977.0231,358.00-1.2 %0.03,461.08188.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,585.9012,274.5045.7 %5.04,282.92602.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 826,426.2415,461.5141.5 %5.04,206.89490.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,560.328,814.3254.9 %5.03,644.45262.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 15,983.553,372.1843.6 %5.0444.8133.2592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 29,170.505,835.8436.4 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,911.013,203.8464.0 %5.0397.6837.3090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,251.622,398.8454.3 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,257.413,248.8448.1 %5.0455.0938.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6071.5881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,895.233,121.0054.7 %5.0511.3738.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,030.182,071.0065.7 %5.0331.1347.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,259.941,758.3666.6 %5.0362.7357.9584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,503.232,495.0054.7 %5.0463.1147.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,422.023,539.0044.9 %5.0408.3585.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,814.356,179.5620.9 %5.0568.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,010.054,931.8429.6 %5.0564.1476.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน5,729.664,110.0028.3 %5.0416.1736.0691.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,561.221,553.8476.3 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,996.612,400.0060.0 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,725.709,446.44-22.3 %0.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,400.602,363.0071.9 %5.0447.1576.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,901.503,932.4433.4 %5.0413.0476.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,200.964,730.0023.7 %5.0386.9238.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 211,133.555,891.9647.1 %5.0461.3849.9689.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,671.261,815.8476.3 %5.0482.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,680.932,662.6069.3 %5.0492.4038.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,617.73998.3278.4 %5.0495.71113.0577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,001.383,752.0025.0 %5.0606.5093.2884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,284.58998.0488.0 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 15,484.102,587.0052.8 %5.0435.3966.6084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.1277.6577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,504.644,916.0024.4 %5.0376.52142.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5793.4767.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,942.192,540.8457.2 %5.0349.4834.3790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,551.191,126.0075.3 %5.0363.9438.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,676.104,528.0041.0 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0415.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,280.343,487.3052.1 %5.0312.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,179.07775.8481.4 %5.0292.8561.1079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0847.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง6,962.184,482.8435.6 %5.0406.5795.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,541.951,750.0068.4 %5.0418.35146.1365.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,222.946,429.0011.0 %5.0499.6976.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,394.874,364.0041.0 %5.0374.1664.6982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,747.423,384.0041.1 %5.0401.4676.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,221.922,968.0043.2 %5.0347.1087.4774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,199.883,820.5246.9 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม7,694.052,720.0064.6 %5.0478.9495.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,527.682,694.0051.3 %5.0422.7147.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,825.923,772.0035.3 %5.0449.5976.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,508.083,196.0050.9 %5.0392.9476.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,737.865,564.8436.3 %5.0256.6738.0085.2 %5.0
รวม 1,456,604 1,163,213 20.14 % 172,558 18,010 89.56 %