กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 372,086.66776,920.00-108.8 %0.012,280.242,988.6075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89440.2993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,085.8918,258.004.3 %2.05,185.51553.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 324,253.6732,276.00-33.1 %0.05,247.81850.8283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 110,636.228,626.0018.9 %5.02,652.80207.8092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1019,201.6029,327.00-52.7 %0.05,720.57356.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1119,883.7831,510.00-58.5 %0.02,902.22264.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1214,346.4320,041.00-39.7 %0.03,176.45224.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1316,470.4028,012.00-70.1 %0.03,152.30247.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,741.4023,000.00-67.4 %0.03,703.52317.0591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,567.1514,245.0018.9 %5.04,198.68262.1093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,676.728,824.0024.4 %5.02,691.71414.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,998.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,832.00290.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1832,136.2923,000.0028.4 %5.03,292.47276.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1922,469.4440,175.00-78.8 %0.03,972.37414.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,674.7335,626.00-50.5 %0.03,810.69169.1095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2011,945.7319,839.00-66.1 %0.02,642.20338.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2122,814.5942,000.00-84.1 %0.05,514.50798.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2216,688.6425,806.00-54.6 %0.05,163.09268.4494.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2326,207.3712,945.0050.6 %5.03,387.19213.7593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2425,156.8623,241.007.6 %3.54,766.42423.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2521,834.1419,308.0011.6 %5.04,355.44423.6690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,518.3711,240.0032.0 %5.04,699.21488.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2727,934.2120,120.0028.0 %5.03,759.16608.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2833,308.8032,002.003.9 %1.54,366.64470.0089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2936,527.1520,361.0044.3 %5.02,482.08275.1188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 331,078.8918,000.0042.1 %5.09,709.93241.1097.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,187.4216,762.4017.0 %5.03,519.62389.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 416,813.7632,800.00-95.1 %0.04,158.09266.0093.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 517,557.9828,236.00-60.8 %0.03,566.8576.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 620,673.0240,038.00-93.7 %0.03,461.08188.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,585.9017,994.0020.3 %5.04,282.92602.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8108,791.0421,686.0080.1 %5.04,206.89490.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,560.3214,000.0028.4 %5.03,644.45262.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,667.973,611.0022.6 %5.0406.7733.2591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,923.585,940.0025.0 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน10,552.263,308.0068.7 %5.0397.6837.3090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,251.622,503.0052.3 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,257.413,353.0046.4 %5.0455.0938.0091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6071.5881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,895.233,121.0054.7 %5.0511.3738.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 15,992.862,701.0054.9 %5.0312.1147.5084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,259.941,896.0064.0 %5.0362.7357.9584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,503.232,614.0052.5 %5.0463.1147.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,075.495,744.00-13.2 %0.0332.2985.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ5,606.276,373.00-13.7 %0.0568.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,010.055,036.0028.2 %5.0564.1476.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน5,729.664,461.0022.1 %5.0416.1736.0691.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,561.221,691.0074.2 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,996.612,400.0060.0 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,071.049,625.00-36.1 %0.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,901.504,111.0030.3 %5.0413.0476.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 14,991.364,799.003.9 %1.5386.9238.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 25,746.356,011.00-4.6 %0.0461.3849.9689.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,671.261,920.0075.0 %5.0482.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่มไม่ครบ2,662.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,617.731,102.0076.1 %5.0495.71113.0577.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,001.383,930.0021.4 %5.0606.5093.2884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,284.581,251.0084.9 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 15,484.102,587.0052.8 %5.0435.3966.6084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.1277.6577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง4,873.255,020.00-3.0 %0.0376.52142.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5793.4767.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,942.192,645.0055.5 %5.0349.4834.3790.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,551.191,126.0075.3 %5.0363.9438.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี5,280.194,528.0014.2 %5.0452.1947.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0415.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 1ไม่ครบ3,571.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,179.07880.0078.9 %5.0292.8561.1079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะ6,898.660.00100.0 %5.0427.0847.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง4,766.986,137.00-28.7 %0.01,792.6395.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,541.951,929.0065.2 %5.0418.35146.1365.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,222.946,429.0011.0 %5.0499.6976.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,394.874,364.0041.0 %5.0374.1664.6982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง4,985.823,384.0032.1 %5.0401.4676.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,221.922,968.0043.2 %5.0347.1087.4774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,199.883,881.0046.1 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม7,694.052,720.0064.6 %5.0478.9495.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,527.682,625.0052.5 %5.0422.7147.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,825.923,772.0035.3 %5.0449.5976.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,508.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5392.9476.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,737.865,669.0035.1 %5.0256.6738.0085.2 %5.0
รวม 1,357,413 1,654,383 -21.88 % 169,903 17,894 89.47 %