กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ167,770.91141,600.0015.6 %5.08,331.261,652.8080.2 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,314.602,637.0074.4 %5.0624.00500.2219.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี2,980.962,184.2126.7 %5.0778.59337.2256.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,447.863,240.00-32.4 %0.08,121.33334.4095.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,436.571,018.0058.2 %5.0474.52134.7571.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,130.181,644.2083.8 %5.0859.3335.0195.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,418.25880.8074.2 %5.01,169.40233.9680.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,409.133,151.007.6 %3.5897.70119.4186.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,951.141,265.0057.1 %5.0691.37125.5081.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,151.243,346.00-6.2 %0.0360.12283.1221.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,436.071,769.4027.4 %5.0435.37455.01-4.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,700.702,048.5624.1 %5.0511.44262.4048.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,696.553,510.0047.6 %5.0692.12346.0850.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,832.102,429.0014.2 %5.0635.50386.1339.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,602.652,884.00-10.8 %0.0697.03389.9744.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,846.605,708.50-100.5 %0.0801.79332.6158.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,191.441,818.0056.6 %5.0868.02167.6580.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,184.662,773.0033.7 %5.0749.79337.2855.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร2,754.111,911.0030.6 %5.0700.59396.1543.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก956.073,465.66-262.5 %0.01,104.61141.3987.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,303.752,780.1015.9 %5.0915.53547.5040.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,345.96796.0266.1 %5.0448.69262.4441.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,569.741,203.0053.2 %5.0546.83182.6166.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,474.411,807.0027.0 %5.0414.83391.755.6 %2.5
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,564.54930.0063.7 %5.0811.071,021.00-25.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์4,260.011,945.0054.3 %5.0818.04586.1728.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,733.763,458.00-26.5 %0.0723.23267.9063.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,027.313,125.00-3.2 %0.0732.42568.9722.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,389.441,590.0033.5 %5.0441.41188.9257.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,108.154,397.00-41.5 %0.0714.85286.5059.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,204.294,219.0048.6 %5.0802.04462.6042.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,282.452,142.0034.7 %5.0648.88934.51-44.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,695.98868.0076.5 %5.0586.57211.1664.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,612.232,637.0027.0 %5.0782.30742.335.1 %2.5
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,447.583,679.0017.3 %5.0635.03455.1828.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,661.152,248.0015.5 %5.0462.69389.5015.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,730.462,484.209.0 %4.52,399.46695.7071.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,685.672,805.00-4.4 %0.0746.96343.3154.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร795.611,228.00-54.3 %0.0712.11213.8870.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์944.923,120.60-230.3 %0.0524.58359.1831.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์15,229.384,074.2073.2 %5.0780.171,004.00-28.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,575.091,875.0027.2 %5.0540.11513.005.0 %2.5
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,058.751,290.0057.8 %5.01,051.07570.0045.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,346.414,773.98-103.5 %0.0517.22250.7151.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,437.933,208.756.7 %3.0989.81458.2453.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,526.471,640.0035.1 %5.0775.68558.5728.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,918.004,152.7115.6 %5.02,125.711,235.0041.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,613.81668.3489.9 %5.02,689.69502.2181.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,697.591,125.0058.3 %5.0977.31475.0751.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,089.962,960.504.2 %2.01,082.15334.6269.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,891.25363.0087.4 %5.0901.81109.6987.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,657.572,617.50-57.9 %0.0936.39366.2160.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,673.921,999.9025.2 %5.0568.09217.0061.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,824.263,741.17-32.5 %0.0800.40169.2378.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่69,630.471,535.0097.8 %5.030,754.25282.4499.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,562.851,248.0065.0 %5.01,825.511,037.2443.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,963.262,791.035.8 %2.5469.80199.8857.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,699.941,826.0032.4 %5.01,299.16688.8747.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,278.682,865.00-25.7 %0.0544.31293.8846.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,007.00485.0083.9 %5.0453.42512.04-12.9 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,096.577,449.0043.1 %5.01,919.55323.1983.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,203.3923,845.6118.3 %5.01,524.95980.7435.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,042.019,402.7933.0 %5.01,652.57544.0567.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,354.2514,530.005.4 %2.5882.04282.2868.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,818.1912,408.9026.2 %5.03,355.77825.2575.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,108.2115,990.36-44.0 %0.01,910.69750.8860.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,763.545,898.6424.0 %5.02,587.61864.3466.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช15,980.2411,909.8525.5 %5.03,032.73441.9285.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,654.273,353.0079.9 %5.02,674.57553.9579.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,396.624,227.0042.9 %5.03,517.92330.7590.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,099.9713,487.8236.1 %5.01,432.17445.4568.9 %5.0
รวม 612,249 404,488 33.93 % 118,944 32,203 72.93 %