กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน118,361.7968,395.0042.2 %5.05,923.721,492.8074.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,988.907,135.00-138.7 %0.0927.21282.9069.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,778.091,774.000.2 %0.51,531.23230.0285.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี945.512,143.00-126.7 %0.03,002.12418.0086.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,020.232,478.00-142.9 %0.01,814.60202.7788.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,184.952,079.00-75.5 %0.02,010.94607.8469.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,040.313,101.50-198.1 %0.02,258.01423.8881.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,021.951,539.00-50.6 %0.01,725.12414.0976.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,197.732,899.00-142.0 %0.01,594.22547.1665.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี2,367.224,377.00-84.9 %0.01,862.09580.4568.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,593.952,502.90-57.0 %0.01,104.92217.9380.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,167.262,442.40-109.2 %0.02,440.00381.7084.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,523.07848.1044.3 %5.01,694.62615.2363.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,758.901,958.00-11.3 %0.02,541.67814.9867.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,130.531,861.0012.7 %5.03,159.15479.3084.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,253.251,292.00-3.1 %0.01,534.91407.5573.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด968.231,413.00-45.9 %0.01,165.39102.9191.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,525.151,878.00-23.1 %0.02,770.01299.5389.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,123.551,522.00-35.5 %0.01,048.81318.0669.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,016.601,554.00-52.9 %0.01,042.16248.1976.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม883.172,230.49-152.6 %0.01,616.30361.9977.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา2,026.562,616.00-29.1 %0.03,122.36373.3588.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,095.65301.0072.5 %5.02,160.78431.3180.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,190.132,847.00-139.2 %0.02,150.15384.7982.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,525.592,006.00-31.5 %0.0666.11320.6351.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,441.723,480.00-141.4 %0.01,472.05392.9073.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,408.682,088.96-48.3 %0.02,333.88494.4478.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,134.281,631.00-43.8 %0.01,436.12327.8977.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,208.751,338.30-10.7 %0.02,209.75361.0083.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,725.953,701.60-114.5 %0.01,178.16355.7369.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์763.071,004.00-31.6 %0.01,730.08656.8062.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,082.271,621.60-49.8 %0.01,510.83571.1262.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,024.802,889.11-181.9 %0.0976.20595.4039.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,266.201,187.056.3 %3.01,294.37230.3982.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา813.601,741.80-114.1 %0.01,762.71380.6278.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,138.442,413.00-112.0 %0.01,983.11279.5185.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,545.093,520.00-127.8 %0.01,295.32431.2466.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร899.732,021.00-124.6 %0.01,475.77316.9378.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก977.462,144.50-119.4 %0.02,250.01660.2570.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,091.952,692.00-146.5 %0.01,717.10317.9481.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์715.121,727.60-141.6 %0.02,420.02345.8085.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่950.131,917.00-101.8 %0.01,761.88237.5886.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,358.913,400.00-150.2 %0.0547.38354.4435.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,028.071,763.50-71.5 %0.01,586.54418.2273.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร839.963,074.55-266.0 %0.01,438.32563.4360.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน731.66603.0017.6 %5.02,425.59626.4674.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,026.741,271.00-23.8 %0.01,416.87367.9174.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,378.001,042.9924.3 %5.01,478.06210.9085.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,297.341,422.00-9.6 %0.02,090.16353.4783.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,332.366.9099.5 %5.01,267.73346.9772.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,201.252,603.20-116.7 %0.01,307.20465.5064.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,303.523,708.00-184.5 %0.01,707.40289.7183.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,464.012,686.40-83.5 %0.01,720.61495.8871.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,417.232,652.00-87.1 %0.02,433.11730.3170.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,286.753,016.00-134.4 %0.01,492.29337.2577.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย718.471,981.00-175.7 %0.02,307.64241.7389.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ983.502,579.00-162.2 %0.02,038.37394.4680.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร996.431,355.50-36.0 %0.02,121.59698.4167.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,773.761,354.0623.7 %5.01,902.78115.3293.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,373.782,961.30-115.6 %0.01,101.27256.5076.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,628.833,826.00-134.9 %0.0833.35199.5076.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม1,047.422,097.90-100.3 %0.0472.10317.0332.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร7,521.313,000.0060.1 %5.0759.11374.8850.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว983.301,833.00-86.4 %0.01,840.63768.1458.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,427.142,100.00-47.1 %0.01,316.33446.5066.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี951.682,054.70-115.9 %0.0648.46139.4378.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,283.111,861.94-45.1 %0.01,771.45228.1987.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,366.16601.5056.0 %5.01,608.80725.5054.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,235.722,913.60-135.8 %0.02,465.02557.3977.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,221.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ453.75ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,279.402,137.92-67.1 %0.01,212.32370.1469.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู618.501,095.00-77.0 %0.01,352.07238.3782.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง983.201,807.20-83.8 %0.0817.96548.9632.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,130.102,148.90-90.2 %0.01,237.00588.6252.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี935.573,491.68-273.2 %0.02,341.37822.8364.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์647.802,808.00-333.5 %0.01,980.021,383.2430.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,015.412,181.00-114.8 %0.01,868.05421.4777.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,330.381,752.02-31.7 %0.02,717.48933.9865.6 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,626.405,151.21-42.0 %0.02,087.53387.7581.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,647.057,022.70-165.3 %0.02,756.24705.2374.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,965.7114,984.00-36.6 %0.01,519.101,037.4031.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,333.826,242.00-167.5 %0.01,868.41449.2076.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง1,986.517,851.00-295.2 %0.02,454.21499.9479.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,895.703,723.994.4 %2.02,492.18400.2883.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,957.184,025.00-105.7 %0.01,241.27399.9467.8 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,715.178,734.00-52.8 %0.0744.83467.1337.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,161.068,962.60-183.5 %0.01,213.94497.5059.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,164.548,199.19-33.0 %0.01,092.481,098.70-0.6 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,758.465,770.54-21.3 %0.01,551.19397.6974.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,840.907,032.09-20.4 %0.03,248.02383.4988.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,704.1918,078.00-169.7 %0.01,969.761,054.6046.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,925.638,992.0017.7 %5.0858.71853.890.6 %0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,859.195,307.00-37.5 %0.03,147.96661.5679.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,524.0611,574.90-53.8 %0.02,312.33559.0075.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,595.489,720.09-111.5 %0.01,300.511,248.654.0 %2.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,342.824,948.50-48.0 %0.01,534.32507.3066.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,255.7911,101.96-34.5 %0.02,481.81612.6175.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,505.188,711.00-58.2 %0.0968.000.9599.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,192.3311,967.82-66.4 %0.03,337.37533.9784.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,490.6211,813.06-2.8 %0.02,151.681,099.5548.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,861.4427,276.00-130.0 %0.01,125.11194.3682.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,295.908,515.00-2.6 %0.01,695.04671.2560.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,674.1712,990.35-21.7 %0.02,605.11723.0172.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,018.4630,844.24-105.4 %0.01,531.58887.2542.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,903.3916,934.00-0.2 %0.01,108.02246.1077.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท16,220.3536,629.00-125.8 %0.01,090.51483.0755.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,492.9019,619.73-87.0 %0.01,350.52902.2133.2 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,741.0238,415.35-2,106.5 %0.0621.54763.53-22.8 %0.0
รวม 432,428 616,638 -42.60 % 188,758 52,971 71.94 %