สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไม่ครบ41,444.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,081.87ประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %