สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี661,140.13350,802.0046.9 %5.07,333.852,093.1371.5 %5.0
รวม 661,140 350,802 46.94 % 7,334 2,093 71.46 %