กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า119,172.0769,000.0042.1 %5.07,846.623,510.0055.3 %5.0
รวม 119,172 69,000 42.10 % 7,847 3,510 55.27 %