กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 573,006.31454,120.0020.7 %5.010,335.456,229.4739.7 %5.0
รวม 573,006 454,120 20.75 % 10,335 6,229 39.73 %