กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง500,916.38432,686.0013.6 %5.016,254.2313,634.4016.1 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,965.7013,546.0015.2 %5.04,310.473,648.0015.4 %5.0
รวม 516,882 446,232 13.67 % 20,565 17,282 15.96 %