กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท266,898.09220,595.0017.3 %5.09,169.204,092.0355.4 %5.0
รวม 266,898 220,595 17.35 % 9,169 4,092 55.37 %