กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์334,050.38286,750.0014.2 %5.06,423.99861.4086.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย276,470.00240,000.0013.2 %5.01,313.41172.7086.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,208.212,176.0076.4 %5.036.5419.0048.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย294,021.22240,000.0018.4 %5.01,831.06576.4668.5 %5.0
สำนักข่าว16,995.7759,000.00-247.1 %0.05,556.50924.0883.4 %5.0
รวม 930,746 827,926 11.05 % 15,162 2,554 83.16 %