กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ219,922.48184,591.2216.1 %5.07,321.345,262.6028.1 %5.0
รวม 219,922 184,591 16.07 % 7,321 5,263 28.12 %