กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 338,674.59175,179.0048.3 %5.013,152.5811,882.909.7 %4.5
รวม 338,675 175,179 48.28 % 13,153 11,883 9.65 %