กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 116,900.54107,935.007.7 %3.55,948.742,618.3856.0 %5.0
รวม 116,901 107,935 7.67 % 5,949 2,618 55.98 %