กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 124,531.92116,570.006.4 %3.06,083.18641.4489.5 %5.0
รวม 124,532 116,570 6.39 % 6,083 641 89.46 %