กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 371,836.75298,585.0019.7 %5.05,579.79778.5086.0 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,201.81662.0044.9 %5.044.7451.80-15.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี19,036.74674.0096.5 %5.082.930.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,736.18260.0085.0 %5.093.9137.4660.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,953.76578.0080.4 %5.065.9570.75-7.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,624.90350.0078.5 %5.062.1269.03-11.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,695.40782.0053.9 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,725.631,038.0039.8 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,606.481.0099.9 %5.022.3222.200.5 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,695.40612.0063.9 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,358.462,521.91-6.9 %0.048.5451.71-6.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,404.69340.0090.0 %5.068.0651.3024.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,670.50582.0065.2 %5.050.0972.28-44.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,995.86700.0064.9 %5.067.9775.77-11.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,724.53405.0076.5 %5.034.6360.96-76.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,711.49216.6787.3 %5.038.4572.02-87.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,834.60212.0088.4 %5.051.5471.72-39.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,698.48313.0081.6 %5.043.2750.11-15.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,647.69960.0041.7 %5.053.7992.80-72.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,544.161.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,747.076,735.50-145.2 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,545.211,011.0034.6 %5.048.7434.6029.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,658.98667.0059.8 %5.055.7682.21-47.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,724.42708.0058.9 %5.069.2837.2246.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,809.32297.0083.6 %5.053.7217.9766.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,173.13543.0075.0 %5.058.2136.1737.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,570.961.0099.9 %5.058.6469.50-18.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,689.63173.0089.8 %5.046.1464.59-40.0 %0.0
รวม 439,622 319,929 27.23 % 7,029 2,081 70.40 %