สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ141,774.0583,000.0041.5 %5.07,424.52564.0092.4 %5.0
รวม 141,774 83,000 41.46 % 7,425 564 92.40 %