กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ88,866.1333,409.0062.4 %5.05,267.12306.5194.2 %5.0
รวม 88,866 33,409 62.41 % 5,267 307 94.18 %