กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน95,842.6829,406.0069.3 %5.05,567.281,312.4276.4 %5.0
รวม 95,843 29,406 69.32 % 5,567 1,312 76.43 %