สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน105,330.5046,000.0056.3 %5.05,195.21812.6884.4 %5.0
รวม 105,331 46,000 56.33 % 5,195 813 84.36 %