สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์180,201.9895,152.5247.2 %5.05,511.001,043.0981.1 %5.0
รวม 180,202 95,153 47.20 % 5,511 1,043 81.07 %