กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ230,052.81170,448.5625.9 %5.09,206.721,624.6982.4 %5.0
รวม 230,053 170,449 25.91 % 9,207 1,625 82.35 %