กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน159,698.59135,328.4415.3 %5.06,911.753,746.3045.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)4,126.805,160.00-25.0 %0.01,720.451,061.6538.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,219.085,334.0042.1 %5.0814.941,223.71-50.2 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,933.803,264.51-11.3 %0.01,006.361,836.35-82.5 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,391.063,471.0053.0 %5.01,535.70545.3064.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,515.76532.0078.9 %5.0681.63446.5034.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,774.49982.5064.6 %5.0497.16691.60-39.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี503.05826.00-64.2 %0.0201.94528.20-161.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,631.51707.0073.1 %5.01,339.40448.0066.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,961.04915.0069.1 %5.0622.62957.60-53.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,659.76717.0073.0 %5.0366.46234.6536.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,187.45553.0082.7 %5.0512.11494.953.4 %1.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,173.19547.0074.8 %5.01,060.53937.5811.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,280.93477.0079.1 %5.0710.79473.8033.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,694.65476.0082.3 %5.0718.58677.655.7 %2.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,586.23267.0089.7 %5.0591.63530.1010.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,687.21658.0075.5 %5.0304.27398.05-30.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,510.021,009.2059.8 %5.0751.671,305.56-73.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,301.03573.0075.1 %5.0719.441,404.90-95.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,490.31442.0082.3 %5.0673.30692.29-2.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,734.65944.7065.5 %5.0861.981,489.77-72.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,633.15421.0088.4 %5.0315.031,049.75-233.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,589.45622.0076.0 %5.0606.12186.0069.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,365.40666.0071.8 %5.0531.91834.10-56.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,385.03862.0063.9 %5.0685.781,103.90-61.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,297.28817.0064.4 %5.0570.19296.2548.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,960.83522.9082.3 %5.0542.37440.8018.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี506.11690.50-36.4 %0.0176.32487.35-176.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,220.08450.0079.7 %5.0184.00306.38-66.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,042.811,677.4076.2 %5.0397.89488.19-22.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,710.701,079.4060.2 %5.0453.90528.84-16.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,764.14637.0077.0 %5.0615.47792.30-28.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,339.22268.0088.5 %5.0638.45912.65-42.9 %0.0
รวม 256,875 171,898 33.08 % 28,320 27,551 2.72 %