กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 140,101.2787,396.0237.6 %5.05,607.93942.9783.2 %5.0
รวม 140,101 87,396 37.62 % 5,608 943 83.19 %