กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 190,620.72141,911.0925.6 %5.06,655.361,359.0579.6 %5.0
รวม 190,621 141,911 25.55 % 6,655 1,359 79.58 %