กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า258,611.59195,102.9724.6 %5.06,752.291,580.5676.6 %5.0
รวม 258,612 195,103 24.56 % 6,752 1,581 76.59 %