กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ203,114.33188,828.667.0 %3.56,549.061,318.2079.9 %5.0
รวม 203,114 188,829 7.03 % 6,549 1,318 79.87 %