สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย300,442.03187,692.0037.5 %5.012,742.986,778.9846.8 %5.0
รวม 300,442 187,692 37.53 % 12,743 6,779 46.80 %