กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 534,971.38440,275.0017.7 %5.012,333.397,695.0037.6 %5.0
รวม 534,971 440,275 17.70 % 12,333 7,695 37.61 %