กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 222,820.06142,043.4436.3 %5.07,011.804,402.9237.2 %5.0
รวม 222,820 142,043 36.25 % 7,012 4,403 37.21 %