กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย163,116.98121,000.0025.8 %5.06,474.023,395.8247.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,924.127,746.0435.0 %5.02,053.982,721.86-32.5 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย10,083.0010,678.00-5.9 %0.01,893.861,909.60-0.8 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,931.2515,024.01-37.4 %0.01,641.63461.8571.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,225.577,670.0031.7 %5.01,227.45802.7534.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,778.636,674.4043.3 %5.01,246.26474.0562.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,420.726,579.0047.0 %5.01,601.211,912.50-19.4 %0.0
รวม 231,480 175,371 24.24 % 16,138 11,678 27.64 %