กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 352,663.44100,112.0071.6 %5.07,630.881,893.0075.2 %5.0
รวม 352,663 100,112 71.61 % 7,631 1,893 75.19 %