กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,827,528.8027,057.0098.5 %5.05,138.93338.7193.4 %5.0
รวม 1,827,529 27,057 98.52 % 5,139 339 93.41 %