กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 861,913.8152,494.0093.9 %5.06,692.881,528.9177.2 %5.0
รวม 861,914 52,494 93.91 % 6,693 1,529 77.16 %