กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 99,236.3932,590.4267.2 %5.05,589.171,155.6979.3 %5.0
รวม 99,236 32,590 67.16 % 5,589 1,156 79.32 %