กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 254,617.58156,000.0038.7 %5.08,240.585,008.8339.2 %5.0
รวม 254,618 156,000 38.73 % 8,241 5,009 39.22 %