กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 148,993.73121,587.0018.4 %5.06,361.461,138.1382.1 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 31,493.0918,742.0040.5 %5.0585.47679.00-16.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 222,536.92151,506.0031.9 %5.0544.27354.8734.8 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 137,952.86148,845.00-7.9 %0.02,070.252,070.120.0 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง191,921.286,833.0096.4 %5.02,503.271,061.9557.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง111,347.1877,948.0030.0 %5.01,869.15284.3084.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม145,909.70418,834.00-187.1 %0.02,269.83256.6588.7 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร136,230.30124,860.008.3 %4.02,806.463,616.84-28.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี128,115.4371,590.0044.1 %5.01,461.54880.3739.8 %5.0
รวม 1,254,501 1,140,745 9.07 % 20,472 10,342 49.48 %