กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 462,940.25261,601.0043.5 %5.08,909.696,009.7332.5 %5.0
รวม 462,940 261,601 43.49 % 8,910 6,010 32.55 %