สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 103,480.0329,484.5771.5 %5.05,001.36700.8886.0 %5.0
รวม 103,480 29,485 71.51 % 5,001 701 85.99 %