สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,273.8538,825.2922.8 %5.05,707.982,552.3355.3 %5.0
รวม 50,274 38,825 22.77 % 5,708 2,552 55.28 %