สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 156,446.7795,070.0039.2 %5.07,236.924,022.9644.4 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,613.902,331.0049.5 %5.0437.3736.0091.8 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)15,278.2139,000.00-155.3 %0.05,435.912,202.7359.5 %5.0
รวม 176,339 136,401 22.65 % 13,110 6,262 52.24 %