สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน249,344.31184,456.0026.0 %5.06,517.791,167.1082.1 %5.0
รวม 249,344 184,456 26.02 % 6,518 1,167 82.09 %