กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน387,610.22295,682.2223.7 %5.08,165.542,971.2063.6 %5.0
รวม 387,610 295,682 23.72 % 8,166 2,971 63.61 %